Pluk een dag!

Pluk een dag 12 januari 2013
07022013
Christus
De laatste forel
Franz Frizzante
Kastanje 1
Kastanje 2
Roze meer
Image 1 of 8

Project 2013: pluk een dag uit het jaar en op die dag maak ik een schilderij voor je.
Een dag die voor jou bijzonder is of raar of saai of spannend of romantisch of prik gewoon blind een dag in het jaar.

Project 2013: pick a day of the year and on that day I make a painting for you. A day that is special to you or weird or boring or exciting or romantic or puncture just blind one day in the year.