Dante, de Goddelijke Komedie

Hel-IXb
Hel-XIII
Hel-XVII
Hel-XVIII
Hel-XXI
Hel-XXIV
Hel-XXV
Hel-XXVI
vagevuur-XXII
vagevuur-XVI
vagevuur-XIX
vagevuur-XIII
vagevuur-X
vagevuur-VIII
vagevuur-III
vagevuur-II
paradijs-XIV
paradijs-XI
Image 1 of 18

De Goddelijke Komedie (La Divina Commedia) is een epos in drie delen, getiteld Hel (Inferno), Louteringsberg of Vagevuur (Purgatorio) en Paradijs (Paradiso). Dante beschrijft hierin zijn fictieve reis door het hiernamaals. De werken zijn geschilderd met acryl op papier in het formaat 50 x 65 cm.

The Divine Comedy (La Divina Commedia) is an epic poem in three parts, titled Hell (Inferno), Purgatory (Purgatorio), and Paradise (Paradiso). Dante described herein his fictitious journey through the afterlife. These are painted with acrylic on paper size 50 x 65 cm.